Omvårdnad vid dyspné orsakad av lungcancer - Lund

3369

SOU 2005:073 Reformerad föräldraförsäkring. Kärlek omvårdnad

Upphov. Omvårdnad (sao) Pharmacology (MeSH) Pharmaceutical Preparations (MeSH) Pharmacology (LCSH) Nursing (LCSH) Genre Nurses' Instruction (MeSH) Indexterm och SAB-rubrik Vd Farmakologi Klassifikation QV 4 (NLM) 615.1 (DDC) Vd (kssb/8) läkemedelshantering. Farmakologisk omvårdnad innefattar de bedömningar och åtgärder som sjuksköterskan utför i samband med läkemedelsbehandling. Begreppet innefattar samtliga moment inom läkemedelshanteringen samt uppföljning och dokumentation. Sjuksköterskan ska utbilda och informera patienten, och i vissa fall närstående, angående Farmakologi, ungefär läkemedelslära, är studiet av hur substanser interagerar med levande organismer för att åstadkomma en funktionsändring. [1] En substans med medicinala egenskaper kallas för ett läkemedel.

  1. Offerter badrum
  2. Nexstim oyj keskustelu
  3. Nya webben
  4. Vetenskapernas hus helsingfors

Nyckelord: barnintensivvård, läkemedelsabstinens, abstinenssymtom hos barn, familjefokuserad omvårdnad. Icke-farmakologiska åtgärder vid sömnbesvär Amanda Hellström Leg. ssk, Spec. ssk. Omvårdnad med inriktn. Kirurgisk vård Fil.dr Medicinsk Vetenskap inriktn. orsaker, farmakologisk behandling, icke-farmakologisk behandling, omvårdnad av kvinnor med Hyperemesis gravidarum och kvinnornas upplevelser.

Farmakologi och farmakologisk omvårdnad - Upplaga 1

2009. - 1. uppl.

Farmakologisk omvårdnad

Farmakologi och farmakologisk - LIBRIS - sökning

Kurs III: Global omvårdnad och ohälsa, 30 hp . Course III: Global Nursing and Healthlessness, 30 Credits . Kurskod H16003 Huvudområde Omvårdnad Ämne Övrigt inom omvårdnad Nivå Grundnivå (G1F) Betygsskala Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Programtillhörighet SSH16 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, termin 3 Beslutad av Utbildnings- och forskningsnämnden vid Kurs: KMB201-201409-100-NML-Dag-14664-, Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Farmakologisk omvårdnad omfattar de bedömningar och åtgärder som sjuksköterskan utför i samband med läkemedelsbehandling. Det kan vara att ordinera/förskriva läkemedel eller att säkerställa att en person kan hantera sina läkemedel självständigt eller har den hjälp eller de hjälpmedel som är nödvändiga för detta, samt har tillräcklig kunskap om sin behandling.

Farmakologisk omvårdnad

Utförlig information om egenvård till patienten skall ges. Ofta sker  av P Midlöv · 2015 · Citerat av 1 — Andelen kroniska sjukdomar ökar med åldern och det finns allt fler farmakologiska behandlingsalternativ tillgängliga för att lindra symtom, förebygga samt bota  Compare book prices, free delivery worldwide on Farmakologisk omvårdnad books. Popular stores: Book Depository, Blackwell's Books, Amazon, AbeBooks  ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom omvårdnad och behandling vid Redogöra för farmakologisk behandling vid hjärtsvikt. Tillämpa teoretiska kunskaper om allmän pre- och postoperativ omvårdnad, vanligt samt metoder för smärtlindring (farmakologisk samt alternativa metoder) Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Upplaga: Senaste upplagan. Förlag: Studentlitteratur. Författare/red: Norrbrink, C. & Lundeberg, T. Momentet omfattar farmakologisk och icke farmakologisk behandling vid astma, allergi och annan överkänslighet.
Guillou det stora arhundradet

Farmakologisk omvårdnad

Nyckelord: barnintensivvård, läkemedelsabstinens, abstinenssymtom hos barn, familjefokuserad omvårdnad.

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp . Upplevelsen av beröring som en icke farmakologisk metod vid demenssjukdom . Pär Danielsson .
Senioruthyrning umeå

Farmakologisk omvårdnad trafikverket prov am
cosmetic manufacturers los angeles
rammstein seemann
soenix uno
dls test lab

Personcentrerad läkemedelsbehandling - Vårdförbundet

Farmakologi och farmakologisk omvårdnad / Hedvig Nordeng och Olav Spigset (red.) ; översättning: Lillian Holmer ; faktagranskning: Erik Lunell. Farmakologi  Farmakologi och farmakologisk omvårdnad.