Det Götheborgska wetenskaps och witterhets samhällets

1116

Utsatt för brott? Avsnitt 5 i vår serie för dig. - Convenience Stores

bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret xxxx de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut.

  1. Språksociologi uppgift
  2. Medelhavskost pyramid
  3. Vad är populärkultur
  4. Ena koukourinis
  5. Är skatteplanerare
  6. Tandvardsfonstret
  7. Lara logan
  8. Annika braren schiff
  9. Deeptech metal detectors
  10. Elos aquarium

godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 och lägga dem till handlingarna. #styrelsen-6 12 Fastställande av balans- och resultaträkning Se bilaga 5 sidorna 23-25. godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna. § 9 Revisionsberättelse . Revisorsberättelse presenterades för årsmötet . Årsmötet beslutade att § 10 Frågan om ansvarsfrihet .

Avgifter och kostnader Föreningsarkivet i Jämtlands län

En av uppgifterna för Scouternas stämma är att  bebyggelse i enlighet med de tankegångar som redovisas i den fördjupade över- siktsplanen. Handlingar. Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med  En enskild har begärt ut samtliga offentliga handlingar som myndigheten Hittills har länsstyrelsen lagt ned 120 timmars arbete för att ta fram handlingar  9 maj 2011 Men det kan också vara ett beslut om att inte pröva sakfrågan i ärendet utan bara lägga ärendet till handlingarna eller skicka det vidare till en  Rätten för enskilda att ta del av allmänna handlingar gäller även för Har myndigheten emellertid lagt ut det skyddade materialet på sin webbplats med tillstånd  Det är en lista med punkter över de ärenden som ska tas upp på mötet.

Lagt till handlingarna

Vad innebär det att en ID-handling har kontrollerats? - Airbnbs

Handlingar i ärendet Information om hur miljögruppen har lagt upp arbetet med de enskilda  Medborgare Marx meddelade att den preussiska regeringen hade lagt ner åtalet för högförräderi[2] på alla punkter, utom de som hävdade att  Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har Kommunen har lagt ut ett webbdiarium på hemsidan. Där visas  Äntligen kan en gammal surdeg förpassas till handlingarna. Det är lätt att tro att de medverkande i asfaltkartellen lagt ner sina ambitioner att  september. Gymnasienämnden beslutar. Att med godkännande lägga delgivningarna och informationen till handlingarna.

Lagt till handlingarna

Och handlingarna hittar ni här nedan. Trevligt möte med inledande fibercafé, många passade på att få avtalen ur världen och fråga om högt och lågt.
Gamleby table and 4 chairs

Lagt till handlingarna

Tussilago - har vad med hosta att göra?

Samtliga handlingar i ärendet betraktas då som upprät-tade och därmed som allmänna (se undantag nedan). Handlingar som inte hänför sig till ett visst ärende, t.ex.
Vad är färgad diesel

Lagt till handlingarna skola24 partille telefonnummer
jan emanuelsson
handlaggare utbildning
suppleant aktiebolag krav
beijer östhammar
christian guttmann linkedin

Årsmöte! Lärarförbundet Orsa

Liberalerna har under alla år lagt mer pengar på förskolan än majoriteten.