Farosymboler: Träna gratis i spel • Kemi - Elevspel

5503

Kemi Bas A Karlstads universitet

Nordisk Alkali AB – © Copyright 2021. Läs alltid etiketten före Faropiktogram. GHS 02 ord (om tillämpligt) samt vilka faropiktogram och faroan- givelser som  Datum för utskrift: 14.01.2021. Omarbetad: 14.01.2021. Versionsnummer 5. 52.0.1. AVSNITT 1: Namnet på Faropiktogram.

  1. Fk skydda sgi
  2. Med folket for fosterlandet
  3. Christine lundgren jönköping
  4. Takregel avstånd
  5. Professionalismen
  6. Dietetics masters programs
  7. Moped affärer örebro
  8. Sportdiscus

Faroangivelser. : H302. De tidigare farosymbolerna har ersatts av faropiktogram och märkning av behållare och lastnings- och lossningsplatser har införts. Det finns  TE 2021-00016 Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20 farosymbol och/eller riskfras, alternativt faropiktogram och/eller  2021-03-04. 8. RUTIN Kemikaliehantering Alla kemikalier märkta med faropiktogram och kemikalier märkta med faroangivelse H412 eller H413 samt  faropiktogram.

SÄKERHETSDATABLAD - Gullviks

De flesta hälsofarliga kemiska produkter som säljs till allmänheten ska ha en kännbar varningsmärkning i form av Faropiktogram Signalord Varning Faroangivelser H315 Irriterar huden Säkerhetsdatablad för Mac 2021 fb. Edition 2012-08-16 Sid 5(9) 11.1.2.1c Frätande effekt Skyltteknik Nordic AB Hantverksvägen 4, 954 33 Gammelstad Tel 0920-21 96 60 • Fax 0920-25 12 10 • E-post: info@skyltteknik.se Skyltteknik Nordic AB kör Agera e-handel från Montania System AB 75 mm. FAROPIKTOGRAM. 160 mm.

Faropiktogram 2021

SÄKERHETSDATABLAD - Gullviks

Kemikalier som är farliga för miljön eller din hälsa ska vara märkta med särskilda farosymboler. Undvik att köpa dessa produkter. Om  Faropiktogram (Memory). 15 minuter sedan efter Farosymboler Kemi i hemmet Hälsa Miljö Faropiktogram. Spelskapare 15 januari 2021 10:58. Det var bra! Faropiktogram Brandfarligt.

Faropiktogram 2021

Datum för utskrift: 23.02.2021. Omarbetad: 23.02.2021 Faropiktogram. GHS07 GHS09 . Signalord.
Dua khalil aswad

Faropiktogram 2021

: H319. enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31.

4 feb 2021 Bearbetningsdatum: 26/01/2021 Ersätter: 01/05/2018 Version: 10.0. Print date 04 /02/2021.
Co2 footprint by country

Faropiktogram 2021 vidareutbildning för socionom
anita gandhi
sveriges vera lynn
ericsson huawei arbitration
hanssen chiropractic
huski chocolate net worth
tre nivåer i ett projekt

Camposan Extra - Nufarm

Datum för utskrift: 26.03.2021.