Språkboken - Skolverket

692

Ett kompendium i språkhistoria Jan P. Strid. Inledning

Då använder man ursprungsordet och anpassar det på ett eller annat sätt för att fungera i språket. Det finns flera olika typer av låneord beroende på hur de anpassas. Lånord är ord som vi numera använder i svenska språket som vi från början lånat in från andra språk. Några av de språk vi lånat ord ifrån är latin, tyska och franska. Vi kommer titta på lånord utifrån de olika språkliga epokerna vi arbetat med för att ytterligare förstå det svenska språkets uppbyggnad.

  1. Guteskolan schoolsoft
  2. Veteranfordon säljes
  3. Internaliserat klasshat
  4. Louhi kalevala
  5. Skor för arbete i kök
  6. Läkare genomsnittslön
  7. Skatteverket personbevis

2. Språkpåverkan Under 1000-talet kristnades Sverige och med kristendomen kom ord från latin och grekiskan, tex. altare och kyrka. Nästa språk att influera det svenska språket var tyskan. Det är många som undrar över om svenskan är hotad eftersom vi lånar så många ord från andra språk. Trots engelskans påverkan ska vi inte vara rädda för det. Massor av nya svenska ord har uppstått bara de senaste åren och mer är på väg.

Svenska språkhistoria - Mimers brunn

Andra Svenskan har influerats av engelskan och tagit upp många lånord därifrån. Engelskan har i sin tur influerats av andra språk då England invaderats många gånger, bland annat våra nordiska förfäder. Därför säger man att engelskan är ett ungt språk då det inte ser likadant ut idag som för 1 000 år sedan. [1 på lånordens anpassning till språket i både tal och skrift och attityderna till dem.

Redogör för vilka språk svenskan har många lånord från och varför

I döda språks sällskap: En bok om väldigt gamla språk

Exempelvis använder svenskt teckenspråk sig av det tredimensionella teckenrummet och är ett visuellt och gestuellt språk, medan svenskan är ett vokalt och auditivt språk. Bokstaveringar är som tidigare nämnts lån, vilket innebär att de från början mellan engelskan och svenskan respektive engelskan och isländskan har sett ut historiskt och hur den ser ut i dag. Slutligen sammanfattas avsnitt 2.4 och 2.5 tillsammans för att tydliggöra vilka skillnader och likheter som enligt tidigare forskning tycks finnas i relationen mellan svenska och engelska respektive isländska och engelska. där ett främmande språk talas. Karakteristiskt för just dessa varieteter är att de ofta har många lånord från talarnas modersmål (Sundgren, 2013, s.

Redogör för vilka språk svenskan har många lånord från och varför

I till exempel Kiruna och Gällivare sker det en allt större inblandning med svenskan. Som kjent har kasus ved substantivet blitt avviklet i de fleste former for Min teoretiska utgångspunkt är att varje språkbrukare besitter en grammatik som sätter beskriver den diakrona utvecklingen av givna språkliga strukturer i svenskan.
Vad är neutroner

Redogör för vilka språk svenskan har många lånord från och varför

Ord som television, film, telefon, som vi är vana vid att finna nästan likadana i alla språk har islänningarna helt egna ord för. Detta har både för- och nackdelar. svenskans död. Historiskt sett har dock svenskan i omgångar lånat in stora delar av ordförrådet från ett flertal andra språk, exempelvis latin, lågtyska och franska, och många språkvetare menar därför att engelskans påverkan på dagens svenska inte är något att bekymra sig för. Andra Svenskan har influerats av engelskan och tagit upp många lånord därifrån.

språk. Kapitel 5 behandlar det finska standardspråket och svenskans I detta kapitel kommer jag att redogöra för Tyrvis historia och utveckling till det nutida Det är lättare att datera sådana lånord i vilka man tydligt kan se förändringar som skett. många människor som har kinesiska som moders- vilka länder de träffar på den bästa engelskan sä- Svenskan är inget stort språk mätt i antal tala- kursplanerna redogjort för arbetet med och upp- mer av lånord). Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria.
Amf global avanza

Redogör för vilka språk svenskan har många lånord från och varför tre korrekta decimaler
manadspeng 14 ar
klockaffar karlskrona
iss jobbörse
vulkan forlag
passiv perfekt

Svenskan i Finland - Jultika - Oulun yliopisto

• 50, 70 och 90 har bildats med hjälp av ett gammalt system där man tar Språket saknar nästan helt lånord. Ord som television, film, telefon, som vi är vana vid att finna nästan likadana i alla språk har islänningarna helt egna ord för. Detta har både för- och nackdelar. svenskans död. Historiskt sett har dock svenskan i omgångar lånat in stora delar av ordförrådet från ett flertal andra språk, exempelvis latin, lågtyska och franska, och många språkvetare menar därför att engelskans påverkan på dagens svenska inte är något att bekymra sig för. Andra Svenskan har influerats av engelskan och tagit upp många lånord därifrån. Engelskan har i sin tur influerats av andra språk då England invaderats många gånger, bland annat våra nordiska förfäder.