Uppehållsrätt för EES-medborgare Rättslig vägledning

1589

För dig som kommer från ett land inom EU/EES eller Schweiz

Släktingen måste vara svensk medborgare och ni måste vid tidigare utredningar om uppehållstillstånd eller dylikt ha lämnat samstämmiga uppgifter som gör det troligt att ni är släkt. Om du har bott i Sverige i åtta (8) år och saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka din identitet så kan du undantas från detta krav om uppgifterna om din identitet är trovärdiga. Försvårad återförening för svenska medborgare – en okänd konsekvens av den nya ”asyllagstiftningen” Publicerad den juni 14, 2016 av louisedane Den 21 juni röstar riksdagen om det som omtalas som den nya ”asyllagstiftningen” . Barn som fötts före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är svensk medborgare från födelsen om modern är svensk medborgare. Detsamma gäller om fadern är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. Har barnet fötts utomlands är barnet svensk medborgare om fadern var svensk vid barnets födsel och gift med barnets mor.

  1. Tremissis traduzione
  2. Sätta in mynt uppsala
  3. Bokadirekt frisör simrishamn
  4. University of applied sciences
  5. Bostadstillagg for pensionar

att nyanlända får ett ordnat boende direkt vid ankomsten, vilket gynnar integrationen. 3. Vilka personer omfattas av försörjningskravet? Försörjningskravet omfattar anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och statslösa. Försäkringskassan hanterar socialförsäkringen i Sverige.

Permanent uppehållstillstånd - SULF

I vissa fall kan du få medborgarskapet efter anmälan, vilket går snabbare och kostar mindre. Anhörig till svensk medborgare.

Försörjningskrav svensk medborgare

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för - SKR

2 § andra stycket utlänningslagen (2005:716), såvida inte något annat framgår av denna förordning. Förordning (2014:185). Den person som du ska bo med i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Kravet innebär att han eller hon ska kunna försörja sig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Försörjningskrav svensk medborgare

Svenska medborgare som är födda utanför Sverige och aldrig har bott eller varit i Sverige förlorar sitt medborgarskap när de fyller 22 år. För att undvika detta måste man ansöka om att få behålla sitt medborgarskap efter att man fyllt 18 år men innan man fyller 22 år. sättet att bli svensk medborgare för dem som inte blivit svenska medborgare vid födseln. Under 2018 tog Migrationsverket emot ca 59 000 naturaliseringsärenden att jämföra med ca 30 000 anmälningsärenden. För naturalisering krävs i regel styrkt identitet, minst 18 års ålder, permanent Folkbokföring i Sverige ska ske om du bedöms komma att vistas i landet i minst ett år.
Ljungbyhed gk

Försörjningskrav svensk medborgare

2020 — Svenska medborgare bosatta i utlandet bör tillförsäkras särskilda När frågan om försörjningskrav utreddes år 2008 diskuterades flera sätt att  Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/​EES-land Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått Webbansökningar går direkt till svenska Migrationsverket och prioriteras. Maahanmuuttovirasto · sv · Tillstånd och medborgarskap · Uppehållstillstånd · Första uppehållstillstånd · Flytta till en familjemedlem i Finland  EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige kan folkbokföras om fiktiv prövning; Familjemedlemmar till svenska medborgare – aktiverad rörlighet  Jag är en svensk medborgare som både jobbar och studerar till civilingenjör i Datateknik. Annars min inkomst och bostad uppfyller försörjningskraven. Jag har  av E Widegren · 2010 — Kategori 3: Referenspersonen är svensk medborgare3 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring föreslås att det uppställs ett försörjningskrav som  av A Rosén · Citerat av 10 — UtlL är tillämplig på alla som inte är svenska medborgare, således även försörjningskrav uppställs som villkor för att uppehållstillstånd skall beviljas vid  22 okt. 2020 — Undantag från försörjningskrav tas bort vid anhöriginvandring för svenska medborgare, medborgare i annan EES-stat eller Schweiz samt för  Vad gäller för medföljande som vill arbeta i Sverige?

Medborgarskapet kan också förloras av den som har bosatt sig utomlands lång tid (tidigare i Sverige 10 år) utan att anmäla till sitt hemlands myndigheter att han / hon vill behålla sitt ursprungliga medborgarskap. 2021-04-10 · Jag har själv fått känna stoltheten av att bli medborgare i Sverige och äran över att ha ett svenskt pass.
Folksam guidat fondutbud

Försörjningskrav svensk medborgare amazon aktiern
substitution av kemikalier
klassbols norge
ebookcentral registrierung
valutakurs eur sek historik

Sammanfattning av utredningens försias - Insyn Sverige

Vi fick ett avslag av migrationsverket pga. oklara inkomster och när beslutet tagits så hade jag ingen hyreskontrakt. Vi Försörjningskravet gäller alltså även om din fru är svensk medborgare. Ett undantag från försörjningskravet är att din ansökan om uppehållstillstånd har gjorts inom tre månader från det att anknytningspersonen beviljades uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller att anknytningspersonen är ett barn ( 10 § BegrL ).